Výkup papíru a odvoz odpadu - F.I.I. recyklace

Výkup a zpracování druhotných surovin

Služby

Ekologické služby jsou nedílnou součástí koncepce trvale udržitelného rozvoje. Likvidace odpadu a jeho recyklace jsou podmínkou k tomu, aby rozvoj společnosti byl v souladu s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Dodržování legislativních povinností v ochraně životního prostředí je dnes vysoce sledovanou oblastí nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i ze strany potencionálních zákazníků, kteří hledají nové dodavatele prací a služeb.

Firmy musí přesně vědět, které zákony a vyhlášky týkající se životního prostředí se na ně vztahují, a jak požadavky legislativy naplňovat v praxi. Porušením předpisů totiž hrozí vysoké sankce, ekologické havárie a také negativní dopady na životní prostředí. Nabízíme Vám naše zkušenosti a zajistíme likvidaci nebezpečných odpadů včetně všech potřebných testů.

Využijte naše služby v oblastech:

Likvidace odpadu

Naší hlavní činností je recyklace druhotných surovin a likvidace odpadu. V této oblasti svým zákazníkům nabízíme profesionální přístup vč. zajištění související agendy.
více informací o likvidaci odpadu »

Vyklízení nemovitostí

Vyklízíme byty, rodinné domy i kanceláře. Vyklízíme rychle, levně a ekologicky. Odvoz odpadu na skládku.
více informací»

Ekologické služby
Copyright © 2010 F.I.I., s.r.o. všechna práva vyhrazena Vyrobilo studio FUMI